TDZ(Thidiazuron)

5.200.000

TDZ (Thidiazuron )được dùng phổ biến trong nuôi cấy mô thực vật.

  1. Mã code: T0916.0250
  2. Mã CAS: 51707-55-2
  3. Quy cách: 250mg
  4. Tên gọi IUPAC: 1-phenyl-3- (1,2,3-thiadiazol-5-yl) urea
  5. Tên gọi khác: TDZ
  6. Trọng lượng phân tử C9H8N4OS = 220.2
  7. Lưu trữ ở nhiệt độ phòng
  8. Tan trong DMSO
  9. Xuất xứ: Duchefa Hà Lan
  10. Tham khảo DMSO

2 in stock