Daejung Hàn Quốc Archives - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hóa chất Daejung Hàn Quốc

Hits: 58

Hãng hóa chất thí nghiệm Daejung của Hàn Quốc

Daejung Chemicals & Metal Co Ltd với hơn 48 năm tồn tại, hoạt động trong lĩnh vực hóa chất. Các công ty con của Daejung: Daejung Chemicals & Metal Co Ltd tại Hàn Quốc: Lt Co. Ltd. (doanh thu năm 2018 là 96,77 tỷ won [81,58 triệu USD] trong đó 74 % FPB), Công ty TNHH DNf (74,24 tỷ won [62,59 triệu USD]) và KCI (60,59 tỷ won Hàn Quốc [51,08 triệu USD] trong đó 96% là doanh thu hàng hóa thành phẩm).

Learn More