Lý do hầu hết các sinh vật phát sáng sống ở dưới Đại dương

Có một số sinh vật phát sáng trên cạn ví dụ như đom đóm, sâu phát sáng, bọ cánh cứng… Còn lại 75% sinh vật phát sáng là sống ở Đại dương

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia