Những đôi mắt tinh tường nhất trong Thế giới động vật

Trong Thế giới động vật, có nhiều loại với đôi mắt rất tinh tường, độc đáo. Có loại có thể xoay độc lập, trong khi một số khác có đồng tử hình lượn sóng. Một số có mi mắt bảo vệ, một số lại có khả năng phun ra máu.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia