Zinc Sulphate Heptahydrate

850.000,0

Zinc Sulphate Heptahydrate

  1. Mã code: Z0526
  2. CAS:  7446-20-0
  3. Quy cách: 500G
  4. Molecular weight ZnSO4.7H2O = 287.6
  5. Assay > 99 %
  6. Trữ ở nhiệt độ phòng
  7. Tan trong nước
  8. Hãng Duchefa Hà Lan

1 in stock