Chất Chuẩn Sigma

Mercury Standard for ICP

Liên hệ để báo giá
1.770.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

MES monohydrate >99%

750.0004.500.000 chưa VAT
1.500.0008.645.000 chưa VAT

Hóa Chất Trung Quốc

Methanol (CH3OH)

65.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Methotrexate

6.500.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá