Casein Sodium Salt from Bovine Milk

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Casein Sodium Salt from Bovine Milk

  • Mã code: C8654
  • Mã cas: 9005-46-3
  • Quy cách: 500G, 1KG
  • Tên khác: Sodium caseinate
  • Nguồn: sữa bò
  • Ứng dụng: điện di, immunocytochemistry, ligand binding assay
  • Tan trong nước: 50mg/ml
  • Trữ nhiệt độ phòng
  • Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia