D-Pantothenic Acid Hemicalcium Salt (Vitamin B5, TQ)

(đánh giá) 0 đã bán

350.000850.000 chưa VAT

  • Code: W0107
  • CAS:137-08-6
  • MW HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca = 238.27
  • Assay >99%
  • EC:205-278-9
  • Hãng BOSF Trung Quốc

Thông báo Himedia