Gelred thuốc nhuộm thay thế Edithium Bromide (EtBr)

4.550.000

GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000X in Water

  1. Nồng độ: cung cấp dung dịch 10,000X trong nước.
  2. Lưu trữ: nhiệt độ phòng hoặc để lâu thì trữ ở 4oC
  3. Vận chuyển: nhiệt độ phòng
  4. Mã sản phẩm: S420
  5. Quy cách: 500uL
  6. Hãng: GeneOn- Biotum
Tham khảo thêm tài liệu sản phẩm 

2 in stock

Category: Tags: ,